Toimintasuunnitelma 2007

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

 

Yleistä         Pidetään edelleen yhdistyksen toiminta vireänä ja lisätään jäsenistön aktiviteettiä.

 

 

Jäsenistö         Terästetään jäsenhankintaa ja pidetään huolta nykyisistä jäsenistä. 

Aktivoidaan jäsenistön liittymistä SIL / sähköteknikko-osastoon .Alueella olevia sähköinsinöörejä pyritään saamaan mukaan yhdistyksemme toimintaan.

Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhdistyksenä.

 

 

Koulutus          Kuukausikokousten yhteydessä pyritään järjestämään ammattiin liittyviä luentoja jäsenistöä

kiinnostavista aiheista. Luennoitsija voi olla jäsenemme tai ulkopuolinen.

 

 

Järjestötoiminta          Osallistutaan liittokokoukseen ja toimihenkilöpäiville.

Järjestetään sähköteknikko-osaston jäsenille mahdollisuus osallistua SIL:n kokouksiin.

 

 

Yhteistyö         Järjestetään Pohjoisten yhdistysten retkeilypäivät Kuopiossa syksyllä. 

Muitakin yhteistyömuotoja pyritään luomaan.

 

 

Tiedotus          Pyritään pitämään 3-4 kuukausikokousta sääntömääräisen kokouksen lisäksi. Kuukausi-

kokousten sisältö on tutustumiskäyntejä ja luentoja.

Jäsenrekisteri ja toimihenkilöluettelo pidetään ajan tasalla. Järjestetään jäsenmaksujen keräys.

Pidetään kotisivut ajan tasalla, jolloin jäsenet saavat täsmätietoa yhdistyksen toiminnasta.

 

 

Virkistystoiminta  Suunnitellaan 40-vuotisjuhlamatkaa  Myös lähiseudulle tehdään retkiä.

Sähkömajalle tehdään retki keväällä.

                                 

 

Talkootoiminta          Tarjotaan sähköistyspalveluja Kuopio-hallissa oleville messuille.

 

 

Talous      Tuloja  saadaan messujen talkoosähköis- tyksistä ja jäsenmaksuista.

Menoja tulee retkeilypäiville osallistumisesta, opintomatkoista ja kuukausikokouksista.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

 

 

 

 

 

  HALLITUS

               

 

 

 

 

Takaisin 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6